triglav komplet

Zavarovalnica Triglav

triglavV Zavarovalnici Triglav, največji slovenski zavarovalnici, so zavezani poslanstvu ustvarjati varnejšo prihodnost ter predani strokovnosti, varnosti in družbeni odgovornosti. Skupina Triglav je ena vodilnih zavarovalno-finančnih skupin v jugovzhodni Evropi, saj posluje v sedmih evropskih državah in na osmih trgih. Že več kot stoletje upravičujejo zaupanje zavarovancev, da bo ravno Triglav najbolje poskrbel za njihovo finančno varnost in prihodnost. Zavarovalnica Triglav kot zanesljiv poslovni partner in dober prijatelj vsake družine.

Razvejana poslovna mreža

Zavarovalnica Triglav ima mrežo hčerinskih družb in poslovalnic na 8 trgih. Sedež Zavarovalnice Triglav – Centrale je v zgradbi arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani. V Centrali se izvajajo vodstvene, razvojne in usklajevalne funkcije družbe. Za preprost in hiter dostop do storitev Zavarovalnice Triglav v Sloveniji skrbi mreža območnih enot zavarovalnice po vsej Sloveniji, saj ima ta zgrajeno poslovno mrežo 12 območnih enot, 58 predstavništev s številnimi zastopništvi ter več kot 680 zavarovalnih zastopnikov. Zavarovalnica Triglav sodeluje s številnimi podjetji in organizacijami in dopolnjuje lastno poslovno mrežo zavarovalnih agencij, hkrati pa sodeluje tudi z zavarovalnimi posredniki. Agencijske pogodbe za sklepanje zavarovanj ima sklenjene s podjetji za izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil, Zavarovalnica Triglav pa je s svojo ponudbo prisotna tudi na mejnih prehodih in v turističnih agencijah.

Poslujemo družbeno odgovorno

Družbeno odgovornost smo opredelili kot eno ključnih vrednot in strateških usmeritev tudi v novi strategiji za obdobje 2011-2015. Razumemo jo kot temelj trajnostnega razvoja in je vgrajena v strateške cilje ter ukrepe, s katerimi nameravamo te cilje doseči.

Organizacijsko in vsebinsko namenjamo družbeni odgovornosti in širšemu trajnostnemu razvoju veliko pozornosti, ki se kaže v:

  • aktivni prisotnosti in delovanju v okolju,
  • prepoznavanju potreb okolja ter odzivanju nanje, in
  • ohranjanju dolgoročnih partnerstev, ki zagotavljajo obojestranski napredek.

Zaostrene gospodarske razmere v še večji meri zavezujejo Skupino Triglav k uresničevanju načel trajnostnega razvoja in ekonomske, zakonske, etične ter človekoljubne odgovornosti.

V letu 2010 smo sprejeli Kodeks dobrega poslovnega ravnanja Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je naša osnova za vsako ravnanje, poslovne odločitve in vzpostavljanje odnosov. Kodeks velja za vse zaposlene kot del naših nalog in odgovornosti.

Skupaj z uresničevanjem razvojne strategije Skupine Triglav smo v letu 2010 začeli tudi s projektom družbene odgovornosti, v okviru katerega pripravljamo tudi celovito strategijo družbene odgovornosti.