Asistenčni varnostni sistemi so danes pomemben del varnosti naših vozil. Vse premalokrat se zavedamo, da naša življenja mnogokrat prepustimo v upravljanje elektroniki vozila. Prav velik razvoj elektronike je omogočil, da so sodobna vozila varnejša. ABS – Anti-Lock Braking Sistem (sistem ...