Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.AvtoNasveti.com.
Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.AvtoNasveti.com so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.AvtoNasveti.com.

Avtorske pravice

Celotno spletno mesto in tudi vse pravice v zvezi z njim so v lasti družbe AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p.. Oblika in vsebina spletnega mesta sta zaščiteni z veljavnimi zakoni o intelektualni lastnini in AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. je nosilec te intelektualne lastnine. Za vsako kopiranje, bodisi v celoti bodisi delno avtomatsko velja, da ga morajo odobriti lastniki.
AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. ne more jamčiti, da so informacije, predstavljene na tem spletnem mestu, popolne in dokončne. V vsakem primeru so podatki navedeni samo v informacijo brez kakršnegakoli izrecnega ali vsebovanega jamstva. Kljub svoji skrbi za stalno dopolnjevanje tega spletnega mesta Avto Nasveti ne more biti odgovoren za posledice sprememb zakonov ali predpisov, sprejetih po objavi tukajšnjih informacij na spletu.
Poleg tega AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. ne more biti odgovoren za dogodke ali škodo, ki lahko kakorkoli nastanejo na osnovi možne interpretacije in/ali uporabe teh informacij ali jih povzročijo napake ali opustitve. AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. si tudi pridrži pravico, da spremeni, dopolni ali izbriše katerokoli vsebino spletnega mesta.
Vse vsebine na tem spletnem mestu (fotografije, slike, blagovni znaki, logotipi, besedila, video posnetki, igre) so zaščitene z avtorskimi pravicami. Blagovni znaki in logotipi, ki se pojavljajo na spletnem mestu, so registrirane in zaščitene blagovne znamke. AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. dovoljuje prenos kopije informacije s tega spletnega mesta na začasno mesto shranitve izključno za zasebno uporabo in pod pogojem, da ne izbrišete, odstranite, popačite ali prilagodite strani ali vsebine in ne spremenite nobene avtorske pravice, logotipa ali drugega znaka kot npr. simbolov za avtorske pravice ali druge zaščitene pravice (npr. ‘®’ ali ‘©’), digitalnih prstnih odtisov ali drugih tehničnih načinov identifikacije.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije, gradiva in podatki na www.AvtoNasveti.com so informativne narave. Družba AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. se bo trudila za optimalno delovanje www.AvtoNasveti.com, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.AvtoNasveti.com. Vsi uporabniki uporabljajo www.AvtoNasveti.com na lastno odgovornost. Niti družba AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.AvtoNasveti.com ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.AvtoNasveti.com.
Družba AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je  tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.
Objava na spletni strani www.AvtoNasveti.com predstavlja vsebino in informacije, ki so vsebinsko standardizirane. S pomočjo različnih aplikacij je prikaz podatkov poenoten, prikaz fotografij optimiziran, podatki pa so razvrščeni na tak način, da v primerjavi s posameznimi vnosnimi podatki pred objavo pridobijo velik delo dodatne vrednosti.

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.AvtoNasveti.com (ali katerikoli podstrani) ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.AvtoNasveti.com za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Družba AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.AvtoNasveti.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Družba AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p.. podatke o obiskanosti www.AvtoNasveti.com uporablja za lastne potrebe.

O pravnem obvestilu

Družba AvtoNasveti, svetovanje in spletno oglaševanje, Tom Pleskovič s.p.lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Ljubljana, september 2012