Okvare turbopolnilnikov

Če so bili turbopolnilniki še pred desetletjem rezervirani zgolj za dizelske in visoko zmogljive bencinske motorje pa jih danes najdemo v praktično vseh tako bencinskih kot dizelskih izvedenkah motorjev. Turbopolnilnik je en izmed bolj obremenjenih elementov motornega sklopa tako mehansko kot toplotno zato se z množično vgradnjo pojavljajo tudi pogostejše težave in okvare tega specifičnega elementa. Ker so stroški servisa in menjave turbopolnilnika ponavadi visoki smo za vas v sodelovanju s podjetjem in Mahle naredili pregled rešitev in preventivnih ukrepov za odpravo najpogostejših težav, ki se pojavijo pri motorjih opremljenih s turbopolnilniki.

Zgradba in namen turbopolnilnika

Turbopolnilnik ali turbo oziroma turbina je zgrajen iz dveh delov, turbine in kompresorja, ki se nahajata vsaka na svoji strani ohišja in sta povezana preko skupne gredi. Tubopolnilnik se navadno nahaja takoj za izpušnim kolektorjem motorja tako, da so izpušni plini speljani skozi turbinski del turbopolnilnika. Pretok izpušnih plinov skrbi za vrtenje rotorja turbine in posledično tudi kompresorja. Kompresorski del turbopolnilnika komprimira svež zrak okolice in ga dovaja v motor.

 

Vgradnja turbopolnilnikov v dizelske in bencinske motorje omogoča doseganje višjih izkoristkov motorja, doseganje nižje porabe goriva ob enaki zmogljivosti in večje zmogljivosti ob nespremenjeni prostornini motorja. Če je bil še pred nekaj leti glavni vzrok vgradnje turbopolnilnikov povečanje motorne moči je današnja filozofija usmerjena v zniževanje porabe goriva in višanje učinkovitosti motorja s ti. downsizingom.

Težave povezane s turbopolnilniki

Diagnoza
Simptomi
Vzroki
Ukrep/preventiva
Nalaganje saj v olju in na ohišju ležajev turbopolnilnika
 • Moder dim na izpuhu
 • Izguba motorne moči
 • Izguba olja preko turbine in kompresorja
 • Zamašeni DPF filtri in EGR ventili
 • Zaskočeni mehanizmi, ki skrbijo za premik variabilnih lopatic turbine
 • Pregrevanje turbopolnilnika
 • Uporaba olj slabe kvalitete in neustrezne zgradbe
 • Prehitro ugašanje vročih motorjev
 • Uporaba ustrezne kvalitete in zgradbe olja
 • Ohlajanje vročega motorja pred ugašanjem
 • Čiščenje cevi za olje okrog turbopolnilnika
 • Občasno čiščenje karterja motorja
 • Redno menjavanje olja, oljnih in zračnih filtrov
 • Skrajšanje intervala menjave olja v primeru uporabe biogoriv
 • V primeru menjave turbopolnilnika obvezna menjava olja, oljnih in zračnih filtrov ter čiščenje cevi za olje med motorjem in tubopolnilnikom
Vdor saj v olje in nalaganje v ceveh za olje
 • Moder dim na izpuhu
 • Izguba motorne moči
 • Popolna odpoved turbopolnilnika
 • Zamašen DPF filter in EGR ventil
 • Glasno delovnje turbopolnilnika
 • Zamazanost hladilnika vstopnega zraka
 • Predolgi intervali menjave olja
 • Uporaba neustreznih in nekvalitetnih motornih olj
 • Napačna montaža oljnih cevi
 • Pomanjkanje toplotnega ščita okrog turbopolnilnika
 • Ob menjavi turbopolnilnika je nujno čiščenje in pravilna namestitev oljnih povezav
 • Uporaba ustreznih motornih olj in upoštevanje intervalov menjave
 • V kolikor pride do poškodb in razpada kompresorja je potrebna menjava hladilnika vstopnega zraka
 • V kolikor pride do poškodb turbine je potrebna menjava DPF filtra oziroma katalizatorja
 • Redno menjavanje olja, oljnih in zračnih filtrov
 • Skrajšanje intervala menjave olja v primeru uporabe biogoriv
 • V primeru menjave turbopolnilnika obvezna menjava olja, oljnih in zračnih filtrov ter čiščenje cevi za olje med motorjem in tubopolnilnikom
Povečana poraba olja zaradi zamešenih odvodnih cevi za olje
 • Moder dim na izpuhu
 • Izguba motorne moči
 • Puščanje olja v trubino in kompresor
 • Nabiranje olja in saj v hladilniku vstopnega zraka
 • Zamašen EGR ventil in DPF filter
 • Napaka v obliki ali poškodba povratne cevi za olje
 • Prevelika količina olja v motorju
 • Uporaba tesnilnih mas namesto trdih tesnil pri montaži cevi za olje
 • Nestrokovna menjava cevi za olje
 • Uporaba ustreznih tesnilnih materialov
 • Menjava oljnih cevi med motorjem in turbopolnilnikom
 • Čiščenje oljnih povezav med motorjem in turbopolnilnikom
 • Čiščenje karterja motorja
 • V primeru menjave turbopolnilnika obvezna menjava olja, oljnih in zračnih filtrov ter čiščenje cevi za olje med motorjem in tubopolnilnikom
 • Čiščenje in/ali menjava hladilnika vstopnega zraka
 • Skrajšanje intervala menjave olja v primeru uporabe biogoriv
Okvara kompresorja zaradi kontaminacije zraka
 • Črn dim izpuha
 • Izguba motorne moči
 • Glasno delovanje turbopolnilnika ( žvižganje)
 • Zamazanje hladilnika vstopnega zraka
 • Vstop nesnage skupaj z vstopnim zrakom
 • Čiščenje nadtlačnih in podtlačnih cevi vstopnega zraka
 • Zamenjava zračnega filtra
 • Čiščenje in/ali zamenjava hladilnika vstopnega zraka
 • Zamenjava turbopolnilnika
 • Pregled iščenje in/ali menjava MAF senzorja
 • V primeru menjave turbopolnilnika obvezna menjava olja, oljnih in zračnih filtrov ter čiščenje cevi za olje med motorjem in tubopolnilnikom
Obraba lopatic kompresorja zaradi kontaminacije zraka
 • Črn dim izpuha
 • Izguba motorne moči
 • Glasno delovanje turbopolnilnika ( žvižganje)
 • Poškodbe hladilnika vstopnega zraka
 • Puščanje zraka na vstopnih ceveh
 • Vdor nečistoč in usedlin iz oljnega odduška
 • Abrazija kompresorskih lopatic
 • Tvorjenje ledu na vstopnih ceveh
 • Vdor tujkov
 • Čiščenje cevi vstopnega zraka
 • Obnova in čiščenje oljnega odduška
 • Zamenjava turbopolnilnika
 • Pregled delovanja in čiščenje MAF senzorja
 • V primeru menjave turbopolnilnika obvezna menjava olja, oljnih in zračnih filtrov ter čiščenje cevi za olje med motorjem in tubopolnilnikom
 • Čiščenje in/ali menjava hladilnika vstopnega zraka
 • Iskanje možnih puščanj zraka
Razpoke na ohišju turbopolnilnika
 • Izguba motorne moči pri nižjih obratih motorja
 • Prehitro ugašanje vročega motorja
 • Pregrevanje turbopolnilnika zaradi previsokih temperatur izpušnih plinov (napaka na vbrizgu goriva)
 • Neustrezno povečanje motorne moči
 • Zamenjava turbopolnilnika
 • V primeru menjave turbopolnilnika obvezna menjava olja, oljnih in zračnih filtrov ter čiščenje cevi za olje med motorjem in tubopolnilnikom
 • Pregled delovanja sistema vbrizga goriva
 • Ustrezno ohlajanje motorja pred ugašanjem
Stresne poškodbe kompresorja
 • Moder dim na izpuhu
 • Izguba motorne moči
 • Glasno delovanje turbopolnilnika
 • Zamašen DPF filter in EGR ventil
 • Močna zamazanost hladilnika vstopnega zraka
 • Poškodbe ležajev turbopolnilnika zaradi iztrošenega olja
 • Poškodbe ležajev turbopolnilnika zaradi pomanjkanja olja
 • Zamašen zračni filter
 • Povišan povratni tlak na izpušni strani
 • Pregled količine in menjava iztrošenega motornega olja
 • Kontroliranje tlaka olja
 • Pregled zračnosti ležaja gredi
 • V primeru menjave turbopolnilnika obvezna menjava olja, oljnih in zračnih filtrov ter čiščenje cevi za olje med motorjem in tubopolnilnikom
Obraba turbinskih lopatic na področju vstopa dimnih plinov
 • Moder dim na izpuhu
 • Izguba motorne moči
 • Glasno delovanje turbopolnilnika
 • Močna zamazanost hladilnika vstopnega zraka
 • Zamašen EGR ventil in DPF filter
 • Pogosto vklop zasilnega programa motorja
 • Okvara mehanskih delov turbine ( obvodni ventil, aktutor)
 • Poškodbe lopatic zaradi vdora tujkov iz motorja, izpušnega sistema in EGR ventila (večje količine saj, vijaki, podložke, …)
 • Endoskopski pregled notranjosti motorja in izpušnega sistema
 • Pregled EGR ventila
 • Pregled in/ali zamenjava nadtlačnih in podtlačnih cevi za zrak okrog turbopolnilnika
 • Čiščenje in/ali zamenjava hladilnika vstopnega zraka
 • Čiščenje in/ali zamenjava izpšnega kolektorja in drugih elementov izpušnega sistema
 • Zamenjava turbopolnilnika

Viri: Adel, Mahle, Wikipedia

Tom Pleskovič
Tom je urednik portala AvtoNasveti. Že od samega začetka je s svojim strokovnim znanjem vedno v iskanju pravih informacij za naše bralce. Kot univerzitetni diplomirani inženir strojništva je tudi velik tehnični poznavalec. Kot strasten avtomobilist je gonilna sila portala in avtor številnih strokovnih člankov iz področja zanesljivosti vozil.