Kako brezplačno preveriti stanje kilometrov na rabljenem vozilu – AvtoLog.si

Pri nakupu rabljenega vozila je za kupca ključno, da pridobi kar se da realno sliko o vozilu. Ne glede na to, ali vozilo kupujemo pri avtohiši ali pa je prodajalec fizična oseba, je dobro, da osnovni pregled vozila sestavljata tako ekspertni pregled pri avtomehaniku, kot pregled vse razpoložljive dokumentacije vozila. In prav pri pregledu dokumentacije lahko hitro odkrijemo mačka v žaklju še preden zapravimo en sam evro za fizični pregled vozila. A tudi dokumentacijo je včasih težko pridobiti. Potrjene servisne knjižice ni vedno moč dobiti; še več, slednja ne zagotavlja popolne brezskrbnosti pri nakupu vozila. Poleg servisne knjižice je dobro preveriti tudi zapisnike preteklih tehničnih pregledov.

Večina kupcev rabljenih vozil v Sloveniji še ne ve, da je mogoče podatke iz zapisnikov tehničnih pregledov v Sloveniji registriranih vozil pridobiti brezplačno. S storitvijo Avtolog.si, lahko vsak potencialni kupec preveri vozilo na podlagi identifikacijske številke vozila – VIN.
Ker se od leta 2014 na tehničnih pregledih beležijo tudi prevoženi kilometri, se lahko enostavno preveri ali ima vozilo prevrtene kilometre, ki so ena izmed najpogostejših goljufij pri trgovanju z rabljenimi vozili. Ob tem pa velja opomniti, da je mogoče tudi podatke o prevoženih kilometrih na vozilu zmanipulirati do te mere, da iz izpisov tehničnih pregledov ni mogoče enoznačno ugotoviti, da ima vozilo prevrtene kilometre, zato je smotrno preveriti tudi druge elemente vozila, ki lahko  razkrivajo dejansko število prevoženih kilometrov.

Slika 1: Spletna stran storitve Avtolog.si

Prevare na trgu rabljenih vozil

Na trgu rabljenih vozil je veliko prevar, katerim se nevešči kupci brez globljega poznavanja tehničnih podrobnosti vozila težko izognemo. Med najpogostejše prevare sodijo prevrteni kilometri, vgradnja nehomologiranih delov, zavajanje o uporabi in lastništvu ter podobno.

Kljub spretnosti preprodajalcev, temeljit pregled že prosto dostopnih podatkov o vozilu pokaže marsikatero zamolčano nepravilnost. Poleg pooblaščenih avtohiš, ki podatke o vozilu shranjujejo med servisnimi pregledi, so na voljo javno dostopni podatki tehničnih pregledov registriranih vozil. Z namenom dviga transparentnosti in osveščenosti ter posledičnega dviga varnosti na trgu rabljenih vozil je bila razvita spletna aplikacija Avtolog.si, ki omogoča pregleden vpogled v stanje in zgodovino vozila. Uporabnik lahko preverja informacije o prevoženih kolometrov v odvisnosti od časa, tehnični (ne)izpravnosti vozila ob vsakem zabeleženem tehničnem pregledu, meritve izpustov ter splošne podatke o vozilu (vgrajeni deli, barva, moč motorja ipd.), ki so bili zbrani na podlagi zapisnikov tehničnih pregledov v Republiki Sloveniji.

Zmožnosti storitve Avtolog.si

Avtolog.si je spletna storitev, ki skozi vizualizacije predstavlja slovenski vozni park. Vizualizacije izpostavljajo predvsem ekološke in varnostne aspekte: na primer število avtomobilov z različnimi pogonskimi sredstvi, EURO standard bencinskih in dizelskih agregatov in podobno.  Storitev tudi omogoča enostaven pregled značilnosti vozila na podlagi VIN številke.

Spodnja slika prikazuje primer iskanja po VIN številki, ki uporabniku vrne osnovni pregled podatkov ter vizualizacijo kilometrov. S primera je očitno, da je prišlo do sprememb števila prevoženih kilometrov.

Slika 2: Primer izpisa podatkov o vozilu z grafom prevoženih kilometrov. Kilometri prva tri leta padajo, kar nakazuje na nepooblaščeno spremembo na števcu prevoženih kilometrov.

Izkušnje prvih mesecev

Storitev Avtolog.si je bila predstavljena javnosti januarja 2019. V zadnjih dveh mesecih spletno stran obiskuje v povprečju 17000 uporabnikov mesečno. Nekateri uporabniki so z avtorji delili tudi pozitivne zgodbe. Več uporabnikov storitve Avtolog.si je po odkritju goljufije pri nakupu rabljenega vozila poiskalo pravno pomoč. Nekateri uporabniki so avtorjem kasneje sporočili, da so uspešno razrešili škodni zahtevek z avtohišami, ki so prodajale vozila s prevrtenimi kilometri. Z gotovostjo torej ugotavljamo, da cilje storitve Avtolog.si že dosega.

Nadaljnji razvoj

Podatkovno bazo se bo sistematično dopolnjevala z novimi viri, ki nudijo dodatne informacije o vozilih. V kratkem je planirana vzpostavitev povezave z bazo ukradenih vozil in informacijo o plačilu davka na motorna vozila (DMV). Vzporedno se načrtuje tudi vzpostavitev sodelovanja s sosednjimi državami, ki bi omogočilo tudi pregled zgodovine uvoženih vozil, ki ravno ob uvozu pogosto “izgubijo” nekaj kilometrov.

Glavna omejitev zbranih podatkov je, da se začnejo beležiti šele, ko je vozilo staro 4 leta (prvi obvezen tehnični pregled). Tej pomanjkljivosti se težko izognemo, ker trenutna zakonodaja ne ureja vpogleda oz. beleženja stanja novejših vozil. Trudimo se za ureditev sistematičnega vpisovanja kilometrine ob vsakem servisiranju vozila, kar bi razmeroma dobro omejilo obseg omenjene pomanjkljivosti.

Prizadevamo si tudi za dopolnitev nekaterih že zbranih informacij. Podatek o neuspešnosti tehničnega pregleda želimo dopolniti z razlogom zavrnitve. Poleg tega se trudimo zmanjšati časovni interval pridobivanja podatkov z enega leta na mesečno ali tedensko raven.

Pogosta vprašanja pri uporabi storitve Avtolog.si

 “Zakaj je avtolog.si brezplačen / zakaj to delate zastonj?”

Kratek odgovor: ker lahko 🙂 Dolg odgovor: iz istega razloga, zaradi katerega je proizvajalec Volvo dal v skupno dobro patent za varnostni pas. Ker želimo izboljšati transparentnost trga rabljenih vozil, zmanjšati goljufije in posledično tudi dvigniti varnost. Prevrteni kilometri pomembno vplivajo na varnost vozila.

“V podatkih mojega vozila je napaka. Zakaj? / Kaj lahko storim?”

Nekateri vnosi vsebujejo napake. Predvsem so slednje razvidne pri vnosih, kjer eno leto kilometri strmo narastejo ali padejo, prejšnja in prihodnja leta pa rastejo približno enakomerno. V prihodnosti bomo poskušali takšne vnose označiti in prikazovati poleg dejanske tudi interpolirano vrednost. Največ lahko storimo lastniki vozil sami. Ob prejemu izpisa tehničnega pregleda skrbno preverimo vnešene podatke in s tem minimiziramo možnost napake.

“Zakaj ni podatkov za tekoče leto?”

Trudimo se pridobiti zadnje podatke, a smo odvisni od Ministrstva za promet, ki podatke objavlja na portalu OPSI – Odprti podatki Slovenije.  Na pridobivanje podatkov žal nimamo vpliva. Trenutno čakamo podatke za leto 2019, ki bodo na voljo v začetku leta 2020.

“Zakaj ni podatkov za vozila, mlajša od 4 leta?”

Vozila prva štiri leta ne opravljajo tehničnega pregleda. Ker podatke pridobivamo iz baze tehničnih pregledov, imamo podatke le o tistih vozilih, ki so starejša od 4 leta.

“Iščem podatke o vozilu, ki je starejše od štirih let, a ga ne najdem. Zakaj?”

V kolikor je bilo vozilo (četudi starejše od štirih let) v zadnjem letu uvoženo, v bazi za lansko leto ni zabeleženo. Posledično lahko sklepate, da vozilo, za katerega ni podatkov v Avtologu in je starejše od štirih let, ni slovenskega porekla.

“Zakaj se kilometri pri nekaterih avtomobilih ne spreminjajo?”

Vozila po četrtem letu starosti opravljajo tehnični pregled na dve leti. V vmesnem letu se v bazi pojavijo vnosi, ki imajo tehnično specifikacijo identično predhodnemu letu.

“Toliko nekih podatkov … kaj pa GDPR?”

Podatke pridobivamo na portalu OPSI. Gre za odprte podatke (EU uredba), ki ne vsebujejo osebnih podatkov. Za nadaljnje informacije v zvezi z odprtimi podatki in GDPR se obrnite na skrbnike portala OPSI.

Avtorja članka in storitve Avtolog.si sta: Matevž Pesek in Vid Klopčič

Uredništvo
Strokovni spletni portal AvtoNasveti.com deluje že od leta 2012. S preko 50.000 mesečnimi bralci je največji slovenski strokovni avtomobilski portal. Hvala vam za vaše zaupanje in se veselimo vaših obiskov še naprej.