Filter trdnih delcev ali DPF filter

Med lastniki novejših vozil z dizelskimi motorji čedalje več pozornosti vzbuja kratica DPF oziroma DPF filter ter težave povezane z njim. Kljub relativno preprosti zasnovi in robustnosti se čedalje več lastnikov dizlov srečuje s težavami kot so: zapacani in iztrošeni DPF filtri, zato smo za vas pri portalu AvtoNasveti v sodelovanju s strokovnjaki iz , pripravili krajši povzetek predstavitve delovanja, problemov in rešitev s katerimi se lahko soočimo v kolikor si lastimo vozilo z novodobnim dizelskim motorjem.

Dpf filter

Kaj je in kako deluje DPF filter?

V osnovi je DPF, filter, ki izloča trdne delce iz izpušnih plinov, ki nastajajo kot produkt zgorevanja dizelskega goriva v motorju. Zaradi ugotovljenih škodljivih vplivov tovrstnih delcev na zdravje ljudi se je z uvedbo standarda EURO IV, ki predpisuje stopnjo emisij, ki jih lahko v ozračje spusti novo vozilo, zelo znižala dopustna raven trdnih delcev v izpušnih plinih. Za reševanje omenjene problematike so bili pri dizelskih vozilih v sklop izpušnega sistema dograjeni DPF filtri, ki omogočajo zadrževanje problematičnih delcev.

DPF, diesel particulate filter, oziroma prevedeno filter trdnih dizelskih delcev je element izpušnega sistema, ki skrbi za izločanje nezgorelih trdnih delcev, saj iz izpušnih plinov, ki nastajajo pri zgorevanju dizelskega goriva v motorju. Trdni delci (DPM) predstavljajo zaradi svoje velikosti, zgradbe in sestave veliko tveganje za človeško zdravje. Dosedanje raziskave so dokazale, da prekomerna izpostavljenost izpuhu dizelskih motorjev povzroča povišano tveganje za pojav pljučnih bolezni, še

posebej raka, poškodb kardiovaskularnega in živčnega sistema. Zaradi želje po zmanjšanju onesnaževanja zraka z izpušnimi plini dizelskih motorjev oziroma natančneje trdnimi delci dizelskih motorjev je bil razvit DPF filter, ki med vožnjo po urbanih delih, kjer so hitrosti in obrati motorja nižji skrbi za zbiranje trdnih delcev. V področjih odprtih cest in avtocest pa s povišano temperaturo in pretokom dimnih plinov delovanje motorja poskrbi za pregrevanje filtra in zgorevanje saj ali za ti. proces regeneracije filtra. Kljub teoretično izredno dolgi življenjski dobi DPF filtrov se čedalje več lastnikov vozil srečuje z delno ali popolnoma zamašenimi filtri katerih regeneracija po normalnem postopku med vožnjo ni več mogoča avtomobil pa zaradi zmanjšanega pretoka dimnih plinov in posledično močnega padca moči motorja ni več mogoče normalno voziti.

Dpf filter

DPF filter je element izpušnega sistema, ki je navadno nameščen neposredno za katalizatorjem. Filtrirni element predstavlja fina porozna struktura, ki je lahko zgrajena iz različnih materialov, ki so odvisni od namembnosti in obratovalnih pogojev motorja. Med tokom izpušnih plinov skozi filter se večji delci v filtru ujamejo, manjši pa skupaj z izpušnimi plini zapustijo filter. Ko je količina ujetih delcev dovolj velika in že otežkoča normalen pretok dimnih plinov se za sprostitev ujetih saj samodejno izvede regeneracija oziroma čiščenje filtra. Pri regeneraciji se ob povečanju temperature izpušnih plinov izvede sežig in izpust ujetih saj. Postopek regeneracije DPF filtra se od proizvajalca do proizvajalca razlikuje. Pri nekaterih se doseže povišana temperatura izpušnih plinov (vsaj 600 °C) s povišano količino vbrizganega goriva in dvojnim vbrizgom v valje, pri drugih se podoben učinek doseže z aditivi, ki se jih brizga poleg goriva ali direktno v izpušni sistem pri nekaterih pa za segrevanje skrbijo uporovni električni grelci na vstopu v filter.

Pogostost samodejne regeneracije je odvisna od načina vožnje in velikosti filtra. Praviloma se regeneracija izvede enkrat na prevoženih od 700 do 1400 km in traja približno 20 – 30 km. Osnovni pogoj za začetek regeneracije je poleg zapacanega filtra dovolj visoka temperatura motorja in dovolj visoki vrtljaji motorja. Za optimalno in učinkovito regeneracijo je poleg dovolj visoke temperature, za sežig saj, pomembno tudi trajanje procesa, ki pa je lahko zaradi prekinitve vožnje oziroma sprememb delovnih pogojev prekinjeno. Ob večkratni neuspeli regeneraciji filtra se pri večini znamk vozil prižge opozorilna lučka, ki opozarja na nujnost regeneracije zato ima voznik takrat še zadnjo možnost, da z vožnjo po odprti cesti pod povišanimi vrtljaji motorja doseže samodejno regeneracijo katera pa je prav tako mogoča v servisnih delavnicah, kjer na vozilih s pomočjo računalniške diagnostike izvedejo prisilno regeneracijo DPF filtra.

dpf-002

Vzroki težav DPF filtrov

  • Uporaba napačnega motornega olja

Za vozila opremljena z DPF filtrom so predpisani posebni standardi, ki jih mora izpolnjevati motorno olje katero med drugim ne sme vsebovali žvepla. Prisotnost žvepla olju in gorivu ter posledično izpušnih plinih povzroči izdatno lepljenje saj na porozno strukturo filtra in posledično otežuje kvalitetno regeneracijo.

  • Nepravilno delovanje EGR ventila

Težave na nepravilnem delovanju ali okvari EGR ventila povzročijo nepopolno zgorevanje goriva in izdatno dimljenje motorja, kar povzroča izdatno mašenje filtra.

  • Poškodbe sesalnih in tlačnih cevi okrog turbopolnilnika

Razpoke in posledično puščanje oziroma vdor zraka na podtlačnih in nadtlačnih vstopnih ceveh zraka motorja povzroči nepravilno zgorevanje in posledično prekomerno dimljenje, ki prav tako povzroči izdatno mašenje filtra.

  • Poškodbe cevk tlačnih zaznaval

Za pravilno delovanje in kontrolo zapacanosti DPF filtra se na filtru nahajajo tlačne cevke preko katerih se prenaša tlačno stanje v posameznih točkah filtra. V kolikor so cevke poškodovane so beleženi parametri napačni, kar lahko vodi do nepravilnega delovanja sistema regeneracije.

  • Okvara oziroma nepravilno delovanje turbopolnilnika

Napaka oziroma okvara na turbopolnilniku lahko prav tako škoduje delovanju DPF filtra. Npr. pri izdatnem puščanju olja na gredi turbopolnilnika, le to kontaminira sredico DPF filtra in onemogoči kvalitetno regeneracijo.

  • Poškodbe katalitičnega pretvornika

Kot že omenjeno se katalitični pretvornik ali katalizator nahaja neposredno pred DPF filtrom. Ker je katalizator direktno pod vplivom vseh polutantov iz motorja je lahko zaradi delne zamašitve katalizatorja oviran pretok dimnih plinov in posledično zmanjšan učinek regeneracije DPF filtra, kar na dolgi rok vodi v zamašitev filtra in potrebe po menjavi oziroma ročnem čiščenju.

  • Mestna vožnja

Izključno mestna vožnja pri nizkih vrtljajih je velik sovražnik DPF filtrov saj ne omogoča normalne in optimalne regeneracije zato se količina saj neprestano kopiči vse dokler filter ni potreben fizičnega čiščenja oziroma menjave.

  • Nestrokovno povečanje moči (Chip tunning)

Pri nestrokovno opravljenem povečanju moči pride med delovanjem motorja do izrazitegadimljenja pri polni moči zaradi presežka dizelskega goriva in pomanjkanja kisika pri zgorevanju. Presežek goriva povzroči tvorjenje saj in izdatno mašenje DPF filtra.

Filter DPF težave, napake, okvare

Stroški menjave DPF filtra

V kolikor voznik oziroma lastnik kljub opozorilu za regeneracijo le tega spregleda ali ignorira se DPF filter dodatno maši, kar privede do poslabšanega delovanja motorja, visokega povratnega tlaka v izpušnem sistemu in posledično težkih poškodb na motorju. Ker v tej fazi filtra ni več mogoče prisilno ali samodejno regenerirati je potrebna fizično/ročno čiščenje ali menjava. Ker so stroški menjave DPF filtra obsega nekaj 100 do 3000 € je več, kot smotrno čiščenje, kjer lahko posegamo po kemičnem ali fizičnem čiščenju.

Čiščenje DPF filtra?

Pri kemičnem čiščenju se notranjost filtra prepoji z namenskim pripravkom, ki raztopi obloge, ki se posledično razporedijo po celotnem volumnu filtra in ob naslednji regeneraciji v večini primerov tudi učinkovito sežgejo. Pri ročnem čiščenju je potrebno DPF filter demontirati iz vozila in ga v žarilni peči segreti na dovolj visoko temperaturo ter z ustrezno ventilacijo izpihati sežgane saje in nečistoče. V domači praksi se poleg žarjenja uporablja tudi metoda čiščenja z visokotlačnim čistilcem, kjer z vodo pod tlakom izpiramo notranjost filtra. Ta metoda je sicer pogojno uporabna a zgolj v primeru, da je filter zamašen zgolj s sajami in brez drugih nečistoč kot so žveplo, olja in hladilna tekočina. Kljub vsemu je zadnja metoda zdravju škodljiva saj lahko brez ustreznih priprav in zaščite v telo vnesemo veliko količino prosto sproščenih saj. Poleg omenjenega fizičnega čiščenja saj se čedalje več lastnikov vozil odloča za odstranitev filtra. Kljub dejstvu da je odstranitev filtra in ugasnitev opozorilne lučkenajcenejša in enostavna rešitev pa le ta ni čisto prava, saj je ob odstranitvi filtra potrebno prilagoditi delovanje motorne elektronike na program, ki upošteva delovanje motorja brez filtra. Prav tako je potrebno v ohišje filtra vstaviti ustrezen vložek, ki ustvarja določen upor proti toku dimnih plinov s katerim so zagotovljeni primerni tlačni pogoji za ustrezno delovanje turbine in celotnega izpušnega sistema.

Kljub težavam z DPF filtrom s katerimi se lahko soočite, kot lastnik ali bodoči lastnik novejšega vozila z dizelskim motorjem vam vse prej, kot odstranitev, priporočamo kvalitetno čiščenje ali menjavo omenjenega filtra, saj boste le tako delovali okoljsko zavedno in pripomogli k čistejšemu in bolj zdravem okolju.

Članek o DPF filtrih je nastal v sodelovanju s strokovnjaki podjetja in Euroservis.

Viri: Tekat, avtomagazin, wikipedia, dinex.dk, rsrmotosport.com,

Tom Pleskovič
Tom je urednik portala AvtoNasveti. Že od samega začetka je s svojim strokovnim znanjem vedno v iskanju pravih informacij za naše bralce. Kot univerzitetni diplomirani inženir strojništva je tudi velik tehnični poznavalec. Kot strasten avtomobilist je gonilna sila portala in avtor številnih strokovnih člankov iz področja zanesljivosti vozil.